esSeF

Science Fiction & Fantasy boeken

Boekenbestand
Friesland / Frysk
Pagina's: 1 2
Abma, Drs. G. [red.], Jansma, Klaas e.a. - Encyclopedie van het Hedendaagse Friesland Deel 1 + 2 Abma, Drs. G. [red.], Jansma, Klaas e.a. - Encyclopedie van het Hedendaagse Friesland Deel 1 + 2 - M. A. van Seijen - 9138190
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 12,50 (voorraad = 1)
 
Friesland - ca. 1975 - 2x gebonden in kunstleer, zonder stofomslag - geïllustreerd in kleur en z/w - met kaarten - 956 blz. - Encyclopedie van het Hedendaagse Friesland. (VG+)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Albert, Christl - Mâljern, it Grappige Spoek Albert, Christl - Mâljern, it Grappige Spoek - AFUK - 4128771
 
Fries staatstaatstaatstaatstaatstaat € 2,25 (voorraad = 1)
 
Horror / Humor - BERN - 1986 - paperback - 123 s. - In boek foar bern fan 8 - 11 jier. Besteane der spoeken? Spoeken? Wolnee, Hoe komst derby! "Spoeken?, Jawis dy besteane!" soenen Ultsje en Karst - de twilling yn dit boek - wol sizze. En Mâljerd, it spoek, soe wol sizze: "Ik in ding? In kavia? In hamster? In jojo? - Ik bin in spoek!". Net in spoek dat minsken bang makket, mar in grappich spoek, dat in protte streken úthellet en in libbenstaak siket. Spoeken besteane dus! (VG-, AFUK sticker 'Berneboekesjuery' foaryn)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Alzum, Teatske - Boete Dwaen Alzum, Teatske - Boete Dwaen - Osinga - 4138996
 
Fries staatstaatstaatstaatstaatstaat € 2,50 (voorraad = 1)
 
Koarte Forhalen - 1978 - paperback - 93 s. - 6 forhalen, 5 Krystforhalen, 2 Peaskeforhalen en 2 mearkes. (VG)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Anoniem - Reisgidsen voor Nederland : De Waddeneilanden Anoniem - Reisgidsen voor Nederland : De Waddeneilanden - A.N.W.B. - 3134758
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 3,00 (voorraad = 1)
 
Toerisme - ca. 1948 - oude spelling - geniet met twee nietjes - geïllustreerd - 56 blz. (VG-, ex-libris voorin)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Bal, Irene & Westra, Liuwe [vert.] - De Ûle, de Slange en de Stiennen / De Uil, de Slang en de Stenen Bal, Irene & Westra, Liuwe [vert.] - De Ûle, de Slange en de Stiennen / De Uil, de Slang en de Stenen - Altamira - 8109238
 
Fries staatstaatstaatstaatstaatstaat € 3,00 (voorraad = 1)
 
Sprookje - BERN / JEUGD - 2005 - inbûn mei hurde kaft - illustreert - 128 S. - Een tweetalig interactief sprookje. Zowel in het Fries als in het Nederlands te lezen! (F)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Barones van Heemstra, M. J. - Heringa-State en het Popta-Gasthuis te Marssum Barones van Heemstra, M. J. - Heringa-State en het Popta-Gasthuis te Marssum - N.V. Erven Koumans Smeding - 3138370
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 2,75 (voorraad = 1)
 
Architectuur / Geschiedenis - z.j. - geniet - geïllustreerd - 24 blz. - De geschiedenis van genoemde gebouwen en haar bewoners. (G, nietjes roestig, korte tekst voorin)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Berg, Diny van den - Seis Nachtsjes Sliepe en dan... Berg, Diny van den - Seis Nachtsjes Sliepe en dan... - Osinga - 4135662
 
Fries staatstaatstaatstaatstaatstaat € 2,50 (voorraad = 1)
 
Lytse ferhalen - 1963 - paperback - yllustrearre troch Frits Klein - 95 s. (G, nûmer foar- en efterkant)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Breuker, Pieter - Kostelijke Koopwaar Breuker, Pieter - Kostelijke Koopwaar - Wijdemeer - 4134759
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 4,50 (voorraad = 1)
 
Cultuur - 2012 - paperback - fraai geïllustreerd in z/w - 111 blz. - De handel in Friese kievitseieren [1850-1900] (F)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Brolsma, Liuwe - Stoarm Oer Fryslan Brolsma, Liuwe - Stoarm Oer Fryslan - Leopolds - 8137531
 
Fries staatstaatstaatstaatstaatstaat € 5,00 (voorraad = 1)
 
Histoaryske roman - 1944 - ynbûn mei hurde kaft - illustrearre troch Jeh. Brolsma - 237 s. (VG-)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Brouwer, J. H. - Erling Stensgard : Freon ta Fryslân Brouwer, J. H. - Erling Stensgard : Freon ta Fryslân - Fryske Akademy - 4134827
 
Fries staatstaatstaatstaatstaatstaat € 3,00 (voorraad = 1)
 
Biografy - 1968 - paperback - 86 s. (VG)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Bundel - Friesland en de Friezen Bundel - Friesland en de Friezen - van Seijen - 9138603
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 7,50 (voorraad = 1)
 
Friesland - z.j. - paperback - facsimile uitgave van 19e eeuwse edtie - oude spelling - 346 blz. - Schoonheid der steden, dorpen en landschap in de negentiende eeuw. (VG-, naam voorin)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Bundel - Friesland en de Friezen Bundel - Friesland en de Friezen - van Seijen - 9137524
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 5,00 (voorraad = 1)
 
Friesland - z.j. - paperback - facsimile uitgave van 19e eeuwse edtie - oude spelling - 346 blz. - Schoonheid der steden, dorpen en landschap in de negentiende eeuw. (G, roest)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Cuperus, W. - De Sierlike Kroan Cuperus, W. - De Sierlike Kroan - Friesch Dagblad - 4135854
 
Fries staatstaatstaatstaatstaatstaat € 2,25 (voorraad = 2)
 
Roman - 1964 - pocket - 136 blz. (VG-)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Dijkstra, Jelske - Growing Up With Frisian and Dutch Dijkstra, Jelske - Growing Up With Frisian and Dutch - Fryske Akademy - 8128437
 
Engels staatstaatstaatstaatstaatstaat € 7,50 (voorraad = 1)
 
Language Studies - 2013 - Academisch Proefschrift - paperback - 187 p. - The role of language input in the early development of Frisian and Dutch among preschool children in Friesland. (F)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Dockum, H. C. van - Vacantie-Notities uit Friesland Dockum, H. C. van - Vacantie-Notities uit Friesland - Drukkerij Torenlaan - 4134755
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 2,25 (voorraad = 1)
 
Toerisme - 1941 - paperback - geïllustreerd - 111 blz (A, paar roestvlekken, lichte vochtvlek)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Dolk, W. - Leeuwarder Straatnamen Dolk, W. - Leeuwarder Straatnamen - Miedema Pers - 4138366
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 3,50 (voorraad = 1)
 
Leeuwarden - 1969 - paperback - geïllustreerd - 142 blz. - Beschrijvingen en register. (VG-)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Eekhoff, W. - Beknopte Geschiedenis van Friesland Eekhoff, W. - Beknopte Geschiedenis van Friesland - Foresta - 9137021
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 17,50 (voorraad = 1)
 
Friese Geschiedenis - 1976 - 2e reprint, facsimile van de druk uit 1851 - met 150 z/w ill. en uitvouwbare plattegronden van de 11 steden in vierkleurendruk - 508 blz. - Facsimile herdruk verluchtigd met vele gravures en platen. (VG-, stofomslag compleet, maar beschadigd)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Fokkema, Dr. K. - De Liwwadder an 't Wood Fokkema, Dr. K. - De Liwwadder an 't Wood - Van Gorcum - 8138369
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 6,75 (voorraad = 1)
 
Taalkunde - 1948 - harde kaft - geïllustreerd - 153 blz. - Zeven eeuwen taalgebruik in Leeuwarden. (VG)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Gonggrijp, G. F. E. - Friesche Eigenerfdenwapens Gonggrijp, G. F. E. - Friesche Eigenerfdenwapens - A. Rutgers - 4111404
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 2,50 (voorraad = 1)
 
Geschiedenis / Friese Heraldiek - 1943 - harde kaft - geïllustreerd - 108 blz. - subtitel 'De Wapens der Friesche Eigenerfden in verband met hun berechtigd allodiaal erfgoed'. Een geschiedenisboekje waarbij er speciale aandacht is voor friese families en hun familiewapens. (VG)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Groot, P. J. de, Karstkarel, G. P. & Kuipers, W. H. - Leeuwarden : Beeld van een Stad Groot, P. J. de, Karstkarel, G. P. & Kuipers, W. H. - Leeuwarden : Beeld van een Stad - Friese Pers - 8133572
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 9,00 (voorraad = 1)
 
Friesland - 1984 - hardcover - groot formaat - geïllustreerd - 142 blz. - Een boek naar aanleiding van het 700-jarig bestaan van de stad Leeuwarden. (VG-)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Grypstra, Ate - Grutte Pier : Krús fan de Hollanner Grypstra, Ate - Grutte Pier : Krús fan de Hollanner - AFUK - 8133673
 
Fries staatstaatstaatstaatstaatstaat € 4,00 (voorraad = 1)
 
Histoaryske Roman - 2014 - paperback - 139 s. - It ferhaal fan Grutte Pier: Krús fan de Hollanner spilet yn it Fryslân fan begjin 16e ieu. In aventoerlik ferhaal oer it libben fan de bekende Fryske folksheld. Nea earder is syn ferhaal sa persoanlik brocht. Wy komme te witten hoe't in boer út Kimswert him ta in baas legeroanfierder en floatfâd ûntwikkele. Hy waard de Skrik fan de Sudersee, de Stjoerman fan de Dea en it Krús fan de Hollanners. Hy waard nimmen oars as Grutte Pier. (VG-, namme foaryn skreauen)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Hepkema, Jacob - Wiewerd en zijn Historie Hepkema, Jacob - Wiewerd en zijn Historie - Van der Eems - 4137727
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 3,50 (voorraad = 1)
 
Geschiedenis - 1977 - 10e bijgewerkte druk - geniet A5 formaat - 88 blz. - De merkwaardige grafkelder, De Geschiedenis der Labadisten, Het Leven van Anna Maria van Schuurman. (VG)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Hoogeveen, H. - Heidens út it Fean Hoogeveen, H. - Heidens út it Fean - De Tille - 8137736
 
Fries staatstaatstaatstaatstaatstaat € 4,00 (voorraad = 1)
 
Roman - s.j. - hurde kaft - 207 s. It is de leste roman van de in 1981 ferstourne skriuwer h hoogeveen. It is een verhaal fan de feanarbeidershushouding fan harm en lolkje dat zich ofspilet yn de twadde helte fan de foarige ieu yn de omkriten fan nijbeets. Fan moarn oant juns let is it wrotten en wramen om de holle boppe wetter te halden De striid on it bestean is hurd, mar ek de striid tsjin de rike feanbaas reitsema. De feanarbeiders krije hope op in bettere takomst, neit domela nieuwenhuisin pear keer yn de beetster kontreien west hat...(VG)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Jansma, Klaas - De Razende Man Jansma, Klaas - De Razende Man - Penn Uitgeverij - 8134753
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 5,00 (voorraad = 1)
 
Columns - 2008 - harde kaft - 160 blz. - Klaas Jansma, de stem van het skûtsjesilen, schrijft al vanaf zijn zesde. Mem Martha (ik heb haar nog gekend) noemde hem 'de Razende Man'. Een scherp waarnemer is hij en humoristisch vertolker van de weemoed. (F)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Jong, Harry de - Kunstenaars zien Heerenveen Jong, Harry de - Kunstenaars zien Heerenveen - Museum Willem van Haren - 2138126
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 2,25 (voorraad = 1)
 
Kunst / Heerenveen - 1983 - geniet - geïllustreerd - 11 blz. - Uitgave n.a.v. de gelijknamige expositie in het museum Willem van Haren van 28-1-1983 tot 8 maart 1983. (VG-)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Jousma, A. - Wibe Professor Jousma, A. - Wibe Professor - Osinga - 8135046
 
Fries staatstaatstaatstaatstaatstaat € 2,50 (voorraad = 1)
 
Roman - 1975 - hurde kaft - 202 s. - In forhael ut it bigjin fan de ieu. (VG)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Kalma, Ds. J. J. e.a. - Geschiedenis van Friesland Kalma, Ds. J. J. e.a. - Geschiedenis van Friesland - Laverman - 9135140
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 12,00 (voorraad = 1)
 
Friesland / Geschiedenis - 1968 - gebonden met stofomslag - geïllustreerd - 704 blz. - Deze luxe "Geschiedenis van Friesland" is bedoeld als een handboek: een wetenschappelijke samenvatting, gebaseerd op bestaande literatuur. Er zijn ook heel wat resultaten van nieuw onderzoek in verwerkt. (G+, naam voorin, stofomslag sleets)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Keikes, H. W. - Eiland in de Friese Zee Keikes, H. W. - Eiland in de Friese Zee - Friese Pers - 4134825
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 2,50 (voorraad = 1)
 
Friesland - 1981 - paperback - 78 blz. - De auteur, journalist en fervent Leeuwarder, fulmineert tegen de pogingen om zijn stad (eiland in de Friese zee) te verfriezen. In het eerste deel drijft hij op dikwijls vermakelijke wijze de spot met een bepaald slag Friezen, de z.g. "Diep-Friezen". Bij het beschrijven van hun hoedanigheid overdrijft hij opzettelijk op schromelijke wijze. Maar naarmate het betoog vordert, wordt de ondertoon ernstiger... (VG-, nummer + stempel voorin)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Kingmans, Hugo - Museumboek voor Friesland Kingmans, Hugo - Museumboek voor Friesland - Bosch & Keuning - 4134756
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 2,25 (voorraad = 1)
 
Friese Musea - 1980 - paperback - geïllustreerd - 127 blz. (VG)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Klinkhaemer, Peggy - Jildou fan de Wylgepleats Klinkhaemer, Peggy - Jildou fan de Wylgepleats - de Tille - 8134815
 
Fries staatstaatstaatstaatstaatstaat € 3,00 (voorraad = 1)
 
Roman - 1987 - hurde kaft - 208 s. - Jildou fan de Wylgepleats is foar in part lokalisearre yn de Weperpolder. It is te sjen as in hjoeddeiske famyljekronyk, in moderne boereroman mei eigentiidske problematyk... (VG-, stempeltsjes foaryn)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Knol, Jelma - Levende Stenen Knol, Jelma - Levende Stenen - Stichting Alde Fryske Tsjerken - 4135712
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 4,00 (voorraad = 1)
 
Cultuurbezit - 2005 - paperback - rijk geïllustreerd - 71 blz. (F)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Kooi, J. van der - Volksverhalen uit Friesland Kooi, J. van der - Volksverhalen uit Friesland - Het Spectrum - 8134757
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 4,25 (voorraad = 1)
 
Volksverhalen - 1979 - 1e druk - gebonden met stofomslag - geïllustreerd - 284 blz. - Een bundel met 80 korte verhalen. (VG-, milde slijtage stofomsla, rug wat verkleurd)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Koontz, Dean R. - De Fizioenen fan Mary Koontz, Dean R. - De Fizioenen fan Mary - ELF - 8094409
 
Fries staatstaatstaatstaatstaatstaat € 3,00 (voorraad = 1)
 
Horror - 2005 - pocket - 255 s. - De jonge heldersjende Mary Bergen giet op jacht nei de moardner út har fizioenen. At se him net yntiids fynt, sil er wer taslaan. Wylst de klok trochtikket, moat Mary yn 'e slach mei plysjes, poltergeisten en in ferskriklik geheim út it ferline... (F)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Koontz, Dean R. - De Fizioenen fan Mary Koontz, Dean R. - De Fizioenen fan Mary - ELF - 8117545
 
Fries staatstaatstaatstaatstaatstaat € 2,50 (voorraad = 1)
 
Horror - 2005 - pocket - 255 s. - De jonge heldersjende Mary Bergen giet op jacht nei de moardner út har fizioenen. At se him net yntiids fynt, sil er wer taslaan. Wylst de klok trochtikket, moat Mary yn 'e slach mei plysjes, poltergeisten en in ferskriklik geheim út it ferline... (VG)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Kuiper, Th. - Lette Bikentenis Kuiper, Th. - Lette Bikentenis - Osinga - 8115506
 
Fries staatstaatstaatstaatstaatstaat € 2,00 (voorraad = 1)
 
Misdied - 1973 - hurde kaft - 203 s. - Kristlik Fryske Folksbibleteek Nû 185. In forhael mei in historyske eftergroun. (VG)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Kuipers, W. H. - Een Dagje Leeuwarden Kuipers, W. H. - Een Dagje Leeuwarden - Miedema Pers. Gem. Leeuwarden - 8138125
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 3,75 (voorraad = 1)
 
Leeuwarden - 1971 - paperback - ca. 100 blz. - Het leven van alle dag in Frieslands hoofdstad. Fotoreportage in z/w en kleur. (G, vouw in kaft)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Leij, Ane van der, Krol, Jelle & Sluis, Jacob van  - Oerset Leij, Ane van der, Krol, Jelle & Sluis, Jacob van - Oerset - Hunia's Drukkerij - 4137630
 
Fries staatstaatstaatstaatstaatstaat € 5,00 (voorraad = 1)
 
Taalkunde - 2008 - paperback - 75 blz. - In en uit het Fries vertaalde literatuur van Homerus tot Hylke Speerstra, van Pieter Kuhn tot Marten Toonder, van Hans G. Kresse tot Rink van der Velde. Bevat een (friestalig) artikel van Jelle Krol en een tentoonstellingscatalogus / Bibliografie van Ane van der Leij. (VG)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Mahmoody, Betty - Net Sûnder Myn Famke Mahmoody, Betty - Net Sûnder Myn Famke - KFFB - 9138431
 
Fries staatstaatstaatstaatstaatstaat € 9,75 (voorraad = 1)
 
Roman - 1996 - ynbûn mei hurde kaft, 14 x 21 x 3,5 sm., 408 siden - Fryske oersetting fan it boek 'In een sluier gevangen' ('Not without my daughter'). In Amerikaanske hûshâlding reizget nei Iran foar in famyljebesite. Dan wol de man syn frou en dochter yn Teheran hâlde... (M)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Meulen, Tsjibbe Gearts van der - In Brulloft yn 'e Wâlden en Oare Wiere Forhalen Meulen, Tsjibbe Gearts van der - In Brulloft yn 'e Wâlden en Oare Wiere Forhalen - Fryske Akademy - 8138674
 
Fries staatstaatstaatstaatstaatstaat € 3,50 (voorraad = 1)
 
Forhalen - 1974 - paperback - 181 s. - 12 forhalen. (VG)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Peanstra, Auck - De Traveliers : Kantsje Board op Kurasao Peanstra, Auck - De Traveliers : Kantsje Board op Kurasao - Afûk - 8138384
 
Fries staatstaatstaatstaatstaatstaat € 5,75 (voorraad = 1)
 
Aventoer - BERN - 2011 - paperback - 137 s. - In nije serje spannende en nijsgjirrige boeken foar bern fan 10 jier ôf. (F)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Ploeg, D. T. E. van der - Ontdek de Friese Natuur Ploeg, D. T. E. van der - Ontdek de Friese Natuur - It Fryske Gea - 8134752
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 2,50 (voorraad = 1)
 
Natuur - 1999 - paperback - geïllustreerd in kleur - 208 blz. - Handboek met uitgebreide informatie over alle natuurgebieden van It Fryske Gea. (VG)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Post-Beuckens, L. - Puppe en Poppe Post-Beuckens, L. - Puppe en Poppe - Fries Dagblad - 4137027
 
Fries staatstaatstaatstaatstaatstaat € 2,50 (voorraad = 1)
 
Lêsboek - BERN - 1981 - paperback - 80 s. - In Lêsboek foar de bern fan de leechste klassen. (VG+)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Redactie Leeuwarder Courant - Friesland 1991 : Een Jaar in Beeld Redactie Leeuwarder Courant - Friesland 1991 : Een Jaar in Beeld - Friese Pers Boekerij - 8138274
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 3,50 (voorraad = 1)
 
Jaarboek - 1992 - harde kaft - geïllustreerd - 115 blz. - Een boek over gebeurtenissen, die Friesland en de Friezen beroerden. (VG+)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Redactie Leeuwarder Courant - Friesland 1992 : Een Jaar in Beeld Redactie Leeuwarder Courant - Friesland 1992 : Een Jaar in Beeld - Friese Pers Boekerij - 8138244
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 3,50 (voorraad = 1)
 
Jaarboek - 1993 - harde kaft - geïllustreerd - 116 blz. - Een boek over gebeurtenissen, die Friesland en de Friezen beroerden. (VG+)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Redactie Leeuwarder Courant - Friesland 1993 : Een Jaar in Beeld Redactie Leeuwarder Courant - Friesland 1993 : Een Jaar in Beeld - Friese Pers Boekerij - 8138271
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 3,50 (voorraad = 1)
 
Jaarboek - 1994 - harde kaft - geïllustreerd - 122 blz. - Een boek over gebeurtenissen, die Friesland en de Friezen beroerden. (VG+)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Redactie Leeuwarder Courant - Friesland 1998 : Een Jaar in Beeld Redactie Leeuwarder Courant - Friesland 1998 : Een Jaar in Beeld - Friese Pers Boekerij - 8138262
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 3,50 (voorraad = 1)
 
Jaarboek - 1999 - harde kaft - geïllustreerd - 123 blz. - Een boek over gebeurtenissen, die Friesland en de Friezen beroerden. (VG+)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Redakties Friese Dag- en weekbladen - Elfstedentocht 1985 Redakties Friese Dag- en weekbladen - Elfstedentocht 1985 - Friese Pers Boekerij - 8138263
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 2,50 (voorraad = 1)
 
Sport - 1985 - geniet - geïllustreerd - 45 blz. - Een boek over de gedenkwaardige tocht van 21 februari 1985. (VG)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Redakties Friese Dag- en weekbladen - Elfstedentocht 1986 Redakties Friese Dag- en weekbladen - Elfstedentocht 1986 - Friese Pers Boekerij - 8138266
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 2,50 (voorraad = 1)
 
Sport - 1986 - geniet - geïllustreerd - 47 blz. - Een boek over de gedenkwaardige tocht van 26 februari 1986. (VG)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Redakties Friese Dag- en weekbladen - Elfstedentocht 1997 Redakties Friese Dag- en weekbladen - Elfstedentocht 1997 - Friese Pers Boekerij - 8138272
 
Nederlands staatstaatstaatstaatstaatstaat € 2,50 (voorraad = 1)
 
Sport - 1997 - geniet - geïllustreerd - 62 blz. - Een boek over de gedenkwaardige tocht van 4 januari 1997. (VG)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Russchen, A. - New Light on Dark-Age Frisia Russchen, A. - New Light on Dark-Age Frisia - Laverman - 4137677
 
Engels staatstaatstaatstaatstaatstaat € 6,00 (voorraad = 1)
 
Frisian History - 1967 - Fryske Akademy nr. 311 - paperback - 75 p. - A paper covering the period from the beginning of the fifth till the middle of the eighth century. (VG+)
Verplaats een exemplaar van dit boek naar Mijn Winkelwagen
Pagina's: 1 2